Meldpunt Vieze regels

Er is veel kritiek op de gemeente dat mensen last hebben van regels maar ook van regeltjes, want de kleinste regeltjes blijken steeds vaker het blokkeren van vooruitstrevende plannen van particulieren en ondernemers te veroorzaken. Als we willen dat de huizen, panden en wagenparken gaan verduurzamen moeten wij wellicht eens gaan kijken welke regels er nu nog in dat belang staan. Wij van D66 willen weten waar jullie tegen aanlopen en kijken of de regels wel nuttig werken en wellicht waar mogelijk wegnemen.

Stel, je wil een dak ophogen omdat je dan van je vliering meteen een leuke kinder of hobby kamer kan maken, meteen wil je die natuurlijk 100% isoleren. Maar dit mag niet wegens te beeldbepalend, je gooit je luik dicht en denkt, dan niet. Je wil een aanbouw en geen oprit meer, meteen vloerverwarming en dubbelglas er beneden in maar je zit dan 10% over je te bebouwen grond heen. Kleiner heeft geen nut voor je studeer en thuiswerkhoek… je doet uiteindelijk niks. Je hebt een grote achtertuin waar je van een kantoorschuurtje een goed geïsoleerd kantoor kan maken voor thuiswerken of om zelfs een bedrijf te starten. Mag niet want de gewenste nokhoogte is net te hoog die je nodig hebt om de zonnepanelen 100% licht te gunnen. Onrendabel, dus je laat het bij je gasgestookte kantoorschuurtje. Je hebt een bedrijfshal waar je een verdieping op wil zetten zodat je goed geïsoleerde kantoren kan maken en het dak versterken om er zonnepanelen op te leggen. Mag niet want je zit aan de maximale bouwhoogte, terwijl je torenflats om je heen ziet gebouwd worden die je in de schaduw zetten. Je wil een dakkapel… Je wil een aanbouw bij je club gebouw… je wil…
Jullie snappen al die gaan er wellicht ook niet komen en daar willen wij van af. En natuurlijk moeten er regels zijn die wildbouw en groei binnen banen leiden. Maar wij krijgen te vaak het gevoel dat het soms op de mm nauwkeurig wordt genomen en willen als dat moet gebeuren dat het meer met de menselijke maat gemeten wordt en in perspectief van de wenselijkheid wordt gezien. En dat is er voor zorgen dat mensen en ondernemers die willen, ook kunnen investeren in de zo gewenste duurzame bouw.

Minder regels en meer klimaat bestendige woningen, het college lukt dat kennelijk niet en heeft een bureaucratische structuur waar wij als D66 van af willen.

Mail naar viezeregels@d66Amersfoort.nl en vertel ons waar u nu de laatste jaren met uw goede ideeen tegen aan loopt.————–
Aandacht:
Het zou ook mooi zijn als mensen makkelijker aan huis kunnen werken en een klein kantoortje winkeltje kunnen beginnen. Het scheelt woon werk verkeer #Duurzaam en er ontstaan meer banen, startbaantjes en stageplekken in de directe omgeving. Het vergroot de levendig en de saamhorigheid van de wijk.