Einde Sales & Design en toen heb ik ja gezegd…

1996 begonnen we met vriend en zakenpartner Michel de Groot na de vakantie B.v.Gellekom Sales & Design 25 jaar geleden nu. Een organisatie wat opgezet is om beurzen, standbouw en winkelinrichtingen vorm te geven, onze ervaring en netwerk maakten dat we vaak letterlijk hier klant en leverancier aan tafel hadden om dat wat we bedacht hadden op de juiste manier te realiseren. Later is dit uitgebreid meteen werkplaats en het ook zelf bouwen en opzetten van beurzen en evenementen. Er kwamen partners en personeel bij en die vielen ook weer weg, met name de financiële crisis die in 2008 zijn hoogtepunt had zagen wij veel werk verdampen, het heeft er voor gezorgd dat wij over moesten op inhuurkrachten per project en dat waren meestal dan weer oud personeelsleden.
Ik ben steeds meer opgeschoven naar marketing en vormgevingsadvieswerk voor organisaties, producten en personen. Dit ook voor diverse mensen hoger in de zakenwereld en politiek. Tegenwoordig noemen we dit coaching werk. Nu is het zover dat we Sales & Design gaan stoppen,  dit is het deel van de handel in en de productie van, reclame en marketingproducten. B.v.Gellekom zal blijven bestaan en daar zal het marketing advieswerk, projectbegeleiding en coaching werk in blijven bestaan.
Ook zal ik mij nu ook actief aansluiten bij D66 en mij kandideren om op de lijst te komen voor de aankomende lokale verkiezingen op 16 maart 2022.


Meteen verder naar mijn standpunten.

Spannende standbouw constructies en bedrijven een gezicht geven tijdens beurzen. foto tijdens opbouw.

De Zaak,
Naast het commerciële werk hebben wij ons ook altijd ingezet voor mensen met name jongeren waar het allemaal even niet bij meezit. We hebben ruim 15 jaar re-integratiewerk gedaan met onze organisatie voor mensen die even niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Onvolwassenen, vaak jongeren maar ook met regelmaat ouderen tot een leeftijd van 50 jaar, omdat ze b.v. vast gezeten hadden, een traumatische ervaring hebben gehad of zichzelf simpelweg kwijt waren geraakt. Ieder mens kan in elke fase van zijn leven even de weg kwijt raken en onvolwassen worden, wat ik zie als niet meer goed voor jezelf kunnen zorgen… en dat mag. Wij hebben het altijd mooi gevonden deze mensen weer een kans te geven en te helpen om weer op de levensrit te komen. Ook hebben we met heel veel plezier ruim vier jaar gewerkt met Jelle Bakker een klassiek autistische man die nu wereldwijd furore maakt met zijn knikkerbanen.  Met vrijwel alle mensen hebben we nu jaren later nog contact en dat voelt voldaan.

De Bibliotheek, werkplek en vergaderruimte boven de studio’s gelegen.

Vete shit,
Door een jarenlang lopende vete met betrekking tot ons pand, ooit gebouwd door mijn opa Bernard en door familie onenigheid bijna geheel uit handen geraakt, waar een mede eigenaar criminaliteit faciliteerde en onderhoud weigerde. Tussen 2004 en 2010 kwam er na 6 jaar aan ernstige bedreigingen en 8 gewonnen rechtszaken tegen een multimiljonair rust in de tent… Wij hebben toen uiteindelijk de rest van het pand er bij gekocht, woonhuis, appartement en 400 m3 aan bedrijfsruimte om van de problemen af te komen. Voor een paar maanden hadden we rust en waren we eindelijk weer plannen aan het maken om door te starten met personeel en een groter machinepark. Maar toen hakte er ook bij ons de gaande bankencrisis er keihard in… werk verdampte en personeel vertrok. In 2014 kwam er een einde aan de laatste personeelslid en de stageplaatsen en zaten we met zijn tweeën plots in een te groot pand. Het werk schoof ondertussen steeds meer op naar marketing en vormgeving advieswerk, het zorgde er voor dat ons productiewerk steeds minder werd en ook met regelmaat uitbesteed moest worden omdat wij daar de capaciteit niet meer voor hadden. Specials en kleine producties pakten wij altijd nog met veel liefde op. Op de conjunctuur en vraag hebben we altijd onze organisatie aangepast aan de omstandigheden en die kansen gegrepen die er in onze lijn lagen. Met hulp van vrienden, trouwe leveranciers en keihard werken hebben wij tegen alle stromen en adviezen in ons pand en bedrijf overeind weten te houden. In 2019 kwam er eindelijk rust in alles toen we eindelijk van de bank ruimte kregen om weer te mogen ondernemen. Dit is ook wat mijn, zeg gerust haat jegens de financiële sector heeft aangewakkerd. In die systemen zitten te veel perverse prikkels en een denken die machtigen machtiger maakt en zijn zeker niet onderdeel van een dienstbaar sociaal financieel systeem.

Van links naar rechts, Ma, oma, tante en vriendinnetje bij de pompen van Opa Bernard.

Stichting-FCG en stichting Eempodium,
In ons inmiddels te groot geworden pand stonden wij het repeteren van bands toe wat ontstond bij het meedoen van editie 2014 van gluren bij de buren in onze toenmalig bedrijfsshowroom. Hier ontstond het management doen voor één van de repeterende bands uit, toen dat stopte vroegen andere bands mij om dit voor hun te doen, maar daar had ik weinig zin in, dat is namelijk met creatieve geesten geen gemakkelijke opgave. Inmiddels werd ik steeds vaker als jurylid gevraagd voor talentscouts en bandwedstrijden en organiseerde die uiteindelijk ook. Met steeds grotere regelmaat werd er aan mij gevraagd of ik nog een leuke band kende of een goede bassist en meer band gerateerde verzoeken. Heel langzaam werd ik de live muziekkenner van Amersfoort die door alle clubjes heen bewoog. Hieruit is eerst Studio-FCG ontstaan wat nu verder is gegaan als Stichting-FCG opgezet om mensen aan elkaar te koppelen en bands collectief onder de aandacht te brengen in regio Eemland en Nederland. Hiervoor zette ik de Studio-FCG facebook pagina’s op en dat knalde meteen naar buiten en zijn nu de grootste live muziekliefhebbers en muzikantenplatform van regio Eemland.
Het domein Amersfoortmuziekstad.nl is van ons maar delen we nu met Citymarketing Amersfoort om het bereik buiten Amersfoort nog groter te maken.
Met de in ons pand aanwezige studio ruimten om te repeteren, try outs te doen, samen te komen en RTV producties te maken kunnen wij bovenstaande ook nog eens actief ondersteunen.
De hele cultuursector heb ik lief om heel veel redenen, in 2018 dan ook aangesloten bij het bestuur van het Eempodium, wat de hele cultuursector in het Eemland gebied in beeld brengt. Daarnaast schuif ik met regelmaat aan bij debattafels die gaan over het versterken van onze culturele stad, als de tijd mij gegund is. Ben voor meer besturen gevraagd, maar kies er bewust voor om alleen daarin te stappen waar het een overkoepelend en aan alle partijen dienstbaar doel in zich herbergt. #VormenLevenEnBeleven

Een productie van Stichting-FCG bij FLUOR wat talent en aanstormend talent een kans geeft op te treden op een professioneel podium.

Toen ik midden in de witte boorden crisis (financiële crisis) wel klaar was met het pakkenvolk heb ik voor mijn wijkje mijn petje opgezet en werkblouse aangetrokken en de colbert voor begrafenissen in de kast gehangen. Ik heb mij toen doelbewust en resoluut van diverse bedrijven en mensen afgewend, geen stropdassenwereld meer voor mij…

Soesterkwartier en bestuurlijke betrokkenheid,
Het buurtbestuur in mijn wijk Soesterkwartier die ik zo lief heb zocht mij met regelmaat op. Was het in het begin nog meelezen en advieswerk, werd het na het meewerken aan een film over onze wijk Soesterkwartier serieus werk en ben ik er in 2018 actief ingestapt. Ik wilde dit vooral zichtbaar doen en er op aangesproken kunnen worden en dat is gebeurd met een hele fijne club actieve buurtbewoners.
We staan als bestuur voor cohesie, veiligheid en een sociale wijk en bekijken en beoordelen de subsidie aanvragen die ingediend worden om de wijk rijker te maken met mooie initiatieven. Daarnaast schuif ik met regelmaat aan bij debattafels over veiligheid, onderwijs en het sociaaldomein, als de tijd mij gegund is.
#WijDoenHetVoorJullie

Met jongerenwerker Linda Blokpoel in het stadhuis bij een belangrijk jongerenwerkproject. #Buurtbestuur

Politiek,
Jarenlang betrokkenheid bij personen in de politiek in en met name rond Amersfoort zorgde er inmiddels voor dat mijn interesse hierin verder groeide. Meeschrijven aan verkiezingsprogramma’s voor maar liefst vier partijen bij verschillende lokale verkiezingen door de jaren heen en in diverse plaatsen maakten dat ik nog meer leerde denken in alle kleuren. Het vanuit verschillende partijstandpunten denken en ze van advies dienen werd een onderdeel van mijn werk en met regelmaat kleurde ik ook de hele campagne met folders, posters en weilandborden in, soms zonder dat ze het wisten voor concurrerende partijen uit dezelfde plaats ????
Ambtenaren veiligheid, wijk en cultuur zitten hier met regelmaat in onze bibliotheek om eens te horen wat mijn bevindingen, standpunten en denkwijzen zijn. Ook bevriende mensen uit de vele politieke partijen uit Amersfoort schuiven graag even binnen om het er eens even over te hebben met een drankje er bij. Met regelmaat wordt/werd ik gevraagd door diverse partijen aan te schuiven bij interviews, rondes, debattafels en vergaderingen om aan deel te nemen, of om te luisteren om daarna mijn standpunt of visie te horen. In de coronatijd koste dat minder moeite gezien alles online ging, maar wel nog meer tijd… In al die jaren werd er al door partijen gepolst of ik mij niet actief bij hun wilde aansluiten…

In het vroege voorjaar kwamen diverse partijen in beweging toen ik melde wel een stapje verder in de politiek te willen gaan, uiteindelijk hebben vijf partijen de wens uitgesproken of ik mij niet actief bij hun wilde aansluiten en op de lijst wilde.

#TeamD66

Ik heb vijf partijen lief… die overigens mij niet allemaal actief hebben gevraagd op de lijst te komen, ben wel van de vijf lid geworden om uiteindelijk in vrijheid een keuze te kunnen maken. Voor de landelijke verkiezingen heb ik nog een online debattafel georganiseerd met 8 lokale partijen bij ons in de studio. Het was tweeledig enerzijds wilde ik en ook de mensen van Per Expressie politiek onder de aandacht brengen op een heel laagdrempelige wijze en aan de andere kant kon ik zo de partijen over hun standpunten bevragen, maar vooral ook zien welke houding ze aannamen ten opzichte van de diverse stellingen.

VVD,
omdat het ruimte en vrijheid creëert om te ondernemen en dat te doen waar je goed in bent om je eigen inkomen te verdienen, want vrijheid en zelfstandigheid is daarvoor rete fijn en belangrijk!

GroenLinks,
omdat zij doordrammen op het onderdeel klimaatcrises, want dat moet!

PVDA,
omdat zij gaan voor een baan, een baan voor iedereen, want je eigen inkomen vergaren maakt trots!

SP,
omdat zij staan voor de mensen die het niet altijd meezit en aan het geweten knabbelen van de partijen die daar soms te makkelijk overheen rammen, want voor die mensen opkomen moet!

Maar het is in volle overtuiging D66 geworden,
Omdat dit de partij is die bovenstaande bij elkaar brengt, die gaat voor persoonlijke vorming in onderwijs, cultuur en voor mij hoort daar ook sport bij… Omdat voor mij daarin de oplossingen liggen in het voorkomen van veel aardse en menselijke problemen. Blijvend leren, vaardigheden ontwikkelen en je verrijken met nieuwe inzichten maakt je sterk en leert je naar anderen te kijken zonder vooroordelen… Jezelf voortdurend alle richtingen in ontwikkelen maakt je zelfstandig en onafhankelijk. Het zorgt er voor dat je de uitkeringsinstanties, zorg  en de aarde niet onnodig belast en dat je met een verstandige, creatieve blik en een gezond lijf problemen kan overzien en tackelen.  #DeCampagneIsBegonnen

Update 03-10-2021
Helaas, maar toch geheel begrijpelijk staat de kandidaatstelling om op de lijst van D66 te komen lidmaatschap van meerdere partijen niet toe, ik heb die dan ook per 03-10-2021 stop gezet.


Mijn kandidaatstelling, Ik en hoe en waarom ja.
Mijn belangrijkste standpunten.
Voor meer historie klik hier, Hoe is het allemaal zo gekomen.
Check voor loopbaan, Linked-In
Voor Bernard FAQs klik hier.