De enige weg…

Geboren op dezelfde aarde
Bij de geboorte nog zonder oordeel
Niet de verschillen van de mensheid kennend
Vol liefde en begrip, zonder woorden en geloof
Alleen maar hopend op liefde van die ander

Wij zijn rood van binnen
Doordrenkt van ons eigen gelijk
Wij zijn rood van binnen
Allemaal Hopend op begrip van de vreemde
Wij zijn rood van binnen
De universele kleur van de liefde

Geboren op dezelfde aarde
Wandel ik op een andere plek rond
Twijfelend of mijn waarheid de enige waarheid is
Jouw niet kennend wandelend op die andere plek
Jij…. niet twijfelend aan die andere waarheid

Wij zijn rood van binnen
Doordrenkt van ons eigen gelijk
Wij zijn rood van binnen
Allemaal Hopend op begrip van het vreemde
Wij zijn rood van binnen
De universele kleur van de liefde

Ik wil je leren kennen zonder angst
Maar je gedraagt je niet zoals ik het geleerd heb
Kan je mij vertellen waarom
Kan je me laten voelen wat ik niet begrijp
Ik wil van je houden zonder angst

Wij zijn rood van binnen
Doordrenkt van ons eigen gelijk
Wij zijn rood van binnen
Allemaal Hopend op begrip van het vreemde
Wij zijn rood van binnen
De universele kleur van de liefde

Stel je voor dat we niet hoeven te vertellen
Stel je voor dat we niet hoeven te luisteren
Stel je voor dat we elkaar kunnen voelen
Dat we weten dat we hetzelfde willen
Dat we willen leven in die zelfde liefde

Wij zijn rood van binnen
Doordrenkt van ons eigen gelijk
Wij zijn rood van binnen
Allemaal Hopend op begrip van het vreemde
Wij zijn rood van binnen
De universele kleur van de liefde

Dan zal pas de heilig geest neerdalen op aarde
Ik geloof niet in de god die de mens geschapen heeft
Ik geloof in de god, die de mens geschapen heeft
De mens heeft de kracht, de mens heeft de waarheid in haar hand
Wij hebben het in onze hand… Wij hebben het in onze hand… Wij hebben het in onze hand……

The Only Way

Born on this same earth
At birth, each of us a blank sheet of paper
Not knowing the differences of mankind
Full of love and understanding, without words and religion
Just hoping for love from the other

We are red inside
Steeped in self-righteousness
We are red inside
Hoping for understanding from the unknown

We are red inside
The universal color of love

Born on this same earth
I walk around at another place
Doubting whether my truth is the only truth
Not knowing you, walking around at that other place
You, convinced of the other truth

We are red inside
Steeped in self-righteousness
We are red inside
Hoping for understanding from the unknown
We are red inside
The universal color of love

I Want to get to know you, without fear
But you do not behave as I have been taught
Can you tell me why
Can you let me feel that which I do not understand
I want to love you without fear

We are red inside
Steeped in self-righteousness
We are red inside
Hoping for understanding from the unknown

We are red inside
The universal color of love

Imagine that we do not need to explain
Imagine that we do not have to listen
Imagine that we could just sense the other
We know that we want the same
We want to live in that same love

We are red inside
Steeped in self-righteousness
We are red inside
Hoping for understanding from the unknown
We are red inside
The universal color of love

Only then the holy spirit will come down upon the earth
I don’t believe in God who created man
I believe in God who’s created by man
Man has the power, man carries the truth in its hand…
We hold it in our hands… We hold it in our hands… We hold it in our hands……

Lees hier hoe dit zo gekomen is… The Only Way, waarom

En volg hier het muzikale deel van het project wat stil is komen te liggen door de Corona…


Hier de 4e en laatste bijeenkomst waar de vorm er was maar nog lang niet de perfectie…

Geef een reactie