Compleet

Karakter
volgens vrienden ben ik, 80 plusser als ik mijn advocaatje met slagroom eet.
volgens maten ben ik, watje als ik mijn bakkie thee drink.
volgens kennissen ben ik, natuurslopende niet sociale “bal” omdat ik vaak VVD gestemd heb.
volgens makkers ben ik, nicht als ik roze draag.
volgens kameraden ben ik, volks als ik “de vlieger” opzet.
volgens naasten ben ik, vrouwtje omdat ik graag winkel.
volgens kornuiten ben ik, bejaarde omdat ik van caravan vakanties houd.
volgens bekenden ben ik, alto omdat ik een gare landrover rijd.
volgens verwanten ben ik, gay als ik “Ich bin wie du” door mijn luidsprekers laat schallen.
volgens mezelf ben ik, Ben, met vooral veel plezier in het leven.


Van beneden naar boven, van het verleden naar het heden…

Ondernemer, marketeer, projectleider, inspirator… muziekliefhebber en talentscout.

Vormgever in de ruimste zin van het woord.
Of het nu gaat om grafische, beeldende, technische of organisatorische vormgeving…


Ik probeer iets neer te zetten vanuit een benadering die meestal niet gezien wil worden…


En,

ik ben een mens die alles in zich herbergt wat de evolutie in de mens heeft voortgebracht, als de fontanelletjes lekker samengegroeid zijn en je hebt geen ontbrekende of  vreemde spierspasmen kan je in mijn beleving “alles” dit wil niet zeggen “alles” in de perfectie!

Ik ga overal blanco in en ik ben naïef creatief…

De door de natuur gegeven sensoren draaien en absorberen op volle toeren geuren, smaken, beelden en geluiden… Soms komen ze in een symfonie binnen en soms in chaos, neem van  mij aan dat dit samen met de chronische pijn… soms een puinbak geeft onder de hersenpan…
Maar het geeft ook een constant bewustzijn en prikkels om te onderzoeken te ondernemen en dit weer zohwhe… gecontroleerd mogelijk naar buiten te laten komen…

Verder,
Levensgenieter… het weer, mensen, eten, drinken en het culturele leven, alles wordt geabsorbeerd en zet ik om in levensvreugd…

Maar ook,
Een voornamelijk principieel mens die al vanaf zijn jongste jaren zijn beloftes en principes nastreeft.
Een zelfstandig persoon die er alles aan doet onafhankelijk te kunnen leven. Onafhankelijk van andere personen maar ook van bronnen van buitenaf.
Ik laat mij niet leiden door emoties of kortstondige gevoelens, ik heb geleerd eerst te beschouwen en dan pas te oordelen, maar als de mogelijkheid zich aandient ventileer ik graag mijn mening of oordeel.
Mijn mening en eigen manier van leven wordt helaas snel gezien als veroordeling maar dat is een misverstand die bij onzekere mensen helaas te vaak te snel getrokken wordt.
Ik kan bikkelhard voor anderen zijn maar ook minstens zo hard voor mezelf. Van mensen die draaien, ontkennen, liegen, bedriegen, bedreigen en daarmee andere mensen schade berokkenen met hun leefwijze keer ik mij keihard af en zal ik met alle middelen bestrijden. Ik bezit een groot gevoel van rechtvaardigheid, als het gevoel mij bekruipt dat er mij of anderen iets onrechtmatigs aangedaan wordt en het perso(o)n(en) of de maatschappij raakt laat ik dit niet gebeuren en grijp ik zo mogelijk in. Sterke verbindende vaardigheden, ik level snel en zorg er voor dat mensen zich begrepen voelen en zorg er voor dat mensen ook bij andere in de juiste context gezien gaan worden. 
Ik ben gek op kinderen, deze mensjes zijn nog puur en oprecht in hun reacties naar anderen. Ik probeer dagelijks kennis en geestelijke bagage over te brengen aan iedereen die de vraag heeft. Ik laat geen wezen in de kou staan die behoefte heeft aan hulp in welke vorm dan ook. Ik absorbeer graag en veel wetenschappelijke artikelen en ga uit van de bewezen cijfers en onderzoeken, ik doe hiermee aan kansberekening in mijn inschattingen en voorspellingen… 
Ik heb een hekel aan merken vind het kopen van een imago en zogenaamde zekerheden.
Ik zal er altijd voor gaan om mijzelf uiteindelijk overbodig te maken…
Ik deel graag alles met anderen en heb het meest plezier van bezit als daar zoveel mogelijk zielen daar blij van worden.

Ik houd er van om alles overal bij me te hebben, de auto is dan ook een pakwagen waarin alles aanwezig is, van 220Volt, koelkast, kooktoestel, bed tot toilet is standaard aanwezig. Samen met de caravan is het een geheel op zichzelf draaiende habitat, waarin alles kan, wat thuis ook geboden wordt en het enkel ontbreekt aan snelheid en ruimte, maar waar het gevoel van rust en vrijheid optimaal is.


Ik waak er voor de verwondering van het kind in mij niet te verliezen…

Specialiteiten, waar ben ik goed in,

Het structureren van informatie stromen en het in banen leiden hiervan. Ik doorzie snel structuren en logica van de binnenkomende informatie. Altijd behoud ik een helikopterview bij extreme en problematische veranderingen of gebeurtenissen. Een sterk gevoel voor timing om op de juiste tijd, moment en plaats gebeurtenissen te laten samenvallen.

Extreem geduldig en volhardend als het gaat om gestelde doelen te bereiken. Ik kan snel schakelen tussen diverse taken zonder het overzicht kwijt te raken. Vermoeidheid of pijn tast mijn functioneren niet of nauwelijks aan.

Ik ben goed thuis in de informatica wereld, heb een bijzonder groot technisch en materialen kennis en weet goed hoe dit toe te passen. Sterk ontwikkelde ruimtelijk, visueel en context gevoelig inzicht, dit geeft mij de mogelijkheid complexe concepten al voordat dit uitgewerkt wordt in een totaal plaatje te zien.

Voor mij is “iedereen” in eerste instantie gelijk. Ik kan mij snel en goed verplaatsen in andere personen en omstandigheden, waardoor ik de persoon tegenover mij snel doorgrond. In het bezit sterke verbindende vaardigheden, ik level snel en zorg er voor dat mensen zich begrepen voelen en zorg er voor dat mensen ook bij anderen in de juiste context gezien worden.

Sterk sociaal bewustzijn, schaal mijzelf makkelijk omlaag als dit binnen een groep sociaal wenselijk is en nivelleer dat wat er soms wat te uitgesproken op komt te liggen, waardoor de homogeniteit van de groep bewaakt blijft.

In het bezit van een sterk organisatorisch talent, door de beslissingslijnen kort te houden of te wel bij mijzelf te houden. Ik durf snel beslissingen en volledige verantwoording te nemen. Als er een team aangestuurd moet worden maak ik een vlotte inschattingen over wie wat… en als het nodig is stuur ik dat snel bij, ook al levert dit gezicht verlies voor mij en betreffende persoon op… Ik zal er altijd voor gaan om mijzelf uiteindelijk overbodig te maken… 

Ik bezit een sterk ontwikkelde relativering vermogen en weet goed mijn plek op aarde.

Geen last van Ego of wat daar maar mee te maken heeft, geen pretenties gewoon doen waar zo veel mogelijk mensen gelukkig van worden…

Ik doe wat ik beloof, tenzij het mij onmogelijk wordt gemaakt…

Mijn zwakheden, valkuilen,
Mijn taalontwikkeling is duidelijk minder en een lichte vorm van dyslectie is mij niet vreemd, met getallen is dit nog sterker, de uitspraak is te vaak exact het tegenovergesteld van de schrijfwijze daar zit hem de pijn…
Ik wil graag aardig gevonden worden en met mijn karakter lukt dat niet altijd, daar kan ik rusteloos van worden.
Over iemands gevoelens ram ik wel eens heen, ik kan de persoon in kwestie zijn Japie Krekel (geweten) wel is iets te snel prikkelen en zijn of haar zelfvertrouwen ondermijnen. Ik verwacht van iedereen om mij heen passie en compassie met alles wat ze doen, geen halfbakken slap gedoe. Als mensen mij niet snel begrijpen of niet kunnen invullen waar ik naartoe wil, kan het mij (zichtbaar) moedeloos maken! Ik verwacht dat mensen altijd bereid zijn te leren en alles met minimaal een voldoende willen kunnen beheersen en dit tot aan het bittere einde.
Bij mensen die zwakte of ziekte tonen ram ik er soms te snel overheen en kan ik buiten sluiten.

Mijn frustraties, angst(en),
Ken ik niet, of nauwelijks, maar wel een beetje voor… geen controle hebben op het gebeuren.

Wat ik het liefst doe,
Mensen ontmoeten leren kennen, Lekker eten, drinken genieten van (live) muziek en culturele evenementen…
Muziek, wetenschap, politiek, religie, filosofie en vormgeving in de ruimste zin van het woord tot mij nemen.
Rondtrekken door de mensheid met onze Landrover & Caravan, bestemming onbekend… #Dat
Shoppen, struinen snuffelen van de Xenos, Marskramer, Kringloop tot en met een Brocante.
Mensen wakker schudden en op aarde terugbrengen als ze daar boven dreigen te gaan zweven.
Overbrengen van kennis en plezier.

En dit kreeg ik 25 februari 2017 aangereikt door een goede vriend en voor mij zo herkenbaar… #DitDus

Mijn grote liefde,
DE! Muziek…

Mijn lijfspreuken / Waarheden:
“Kan niet” ligt op het kerkhof… (Ma)
Waar je vanuit gaat, overkomt je… (Bernard)
Waar je niet aan begint, kan je niet afmaken… (Bernard)
Verliezen bestaat niet, je wint of je hebt wat bijgeleerd… (Bernard)
Hart met een D is soms ook kloppend… (Bernard)
Willen is kunnen! #Echt
Wie het leven geen tijd gunt, zal nooit de tijd van zijn leven krijgen… (Bernard)
Mensen die bezig zijn gelukkig te worden, zullen vergeten het te zijn… (Bernard)
Als je vecht tegen een overtuiging, neem je het serieus… (Bernard)
Het hiernamaals is de laatste gedachte waarmee je sterft… (Bernard)
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd… (Ma)
Hoe meer ziel hoe meer vreugd… (Ma)
Het toppunt van zelfbevrediging is een ander onbaatzuchtig helpen… (Bernard)
Toen jullie op school zaten… heb ik doorgeleerd…  (Bernard)

Er is meer dan bier alleen in het leven… er zijn ook nog hamburgers en tompoucen! 

Leven,
Mijn manier, van levensweg bewandelen bestaat uit het schuin oversteken en door oranje rijden, het mag beiden “net” niet, maar je schaad er niemand mee. Het belopen van gebaande wegen, het vertrekken bij groen, stoppen bij rood en het werken binnen strikte regeltjes is mij te benauwend.

Het schuin oversteken naar een vooraf gestelde einddoel is een meer risicovolle weg maar is voor mij wel de meest snelle. Even gas geven op het juiste moment om geen vertragingen op te lopen is hierin ook essentieel.
Ik balanceer graag op de grenzen van het mogelijke, niet die van het onmogelijke.
Vergaarde kennis, risicoanalyse en timing is alles bepalend om mijn doelen te behalen.

Als ambassadeur van het leven zou ik,

Minder afstand willen zien tussen al het leven op aarde in het algemeen.
Meer begrip willen voor diverse standpunten en levensvormen en dit als een rijkdom zien en niet als strijdpunt.
Meer empathie voor de mensen die niet kunnen meekomen in de harde commerciële wereld, deze kansen bieden via de sport en de kunsten… gewoon ook om hun eigenwaarde te kunnen (her)vinden, om weer met de borst vooruit de maatschappij door te stappen… 

Mijn politiek,
Liberaal in hard en nieren… vrijheid om te zijn, vrijheid om te ondernemen met zo min mogelijk beperkingen, maar met respect voor de leefomgeving en andere opvattingen.
Ik was lid van de V.V.D. tot februari 2013 maar om deze volgende reden... lid geworden van D66 ik hoopte hier een socialer liberale richting te vinden… Maar inmiddels twijfel ik ook hier aan de richting… 
Ik heb feitelijk 5 partijen lief… VVD, GroenLinks, D66, PvdA en de SP… 
Lees hier alles.

Mijn religie,

Ik geloof in de God die de mens gecreëerd heeft en niet in de God die de mens gecreëerd heeft…
In den beginne ben ik een Atheïst, met dien verstande dat ik wel geloof in de God die door de mensheid vormgegeven is, zolang er mensen zijn die hierin geloven is, leeft er wat mij betreft een God op aarde…

Als ik god was… dan had ik mijzelf opgeheven… #DatWel

Naar mijn mening zit de  hogere macht en energie binnen in de mens, die kunnen contact maken met elkaar of met je zijn… waardoor er chemie ontstaat. Dit kan meer kracht absorberen en/of uitstralen. Sommige noemen dat een godsgevoel… als men iets niet begrijpt of wil begrijpen plaatst men het graag buiten zichzelf… #VaakJammer

Inspiratie,
Het leven op aarde, met de mens als bijzonderheid en zijn bedachte angsten als drijfveer…

Doelstellingen,
Ik zet graag stipjes op de Horizon gaat op pad en laat het door nieuwe en veranderende tijden meanderen richting de zee van het lukken..
Onderweg genieten en deurtjes openzetten en vooral de tijd nemend om mensen te inspireren en in te laten haken…
De meeste van mijn doelstellingen en wensen zijn inmiddels gelukt of aan het lukken.
Een grote is toch nog wel wat meer voor de massa te kunnen betekenen, helaas lijkt dit alleen via de politiek te kunnen lukken en daar zijn ze nog niet aan toe… 😛
Ik ga niet voor eenmalige successen om mijn ego kortstondig te aaien… #DanWetenJullie

Mijn Stijl,
Eenvoud in kleuren en vormen, enkel datgene wat op mag vallen moet zich hierin onderscheiden. Of het nu kleding of een inrichting is het moet van mij sober en authentiek zijn in met name kleuren. Het gebruik van pure materialen als hout, steen, katoen, wol, leer, en metalen heeft mijn voorkeur. De afwerking van deze materialen is dusdanig dat het materiaal zijn identiteit behoud. Alle grondkleuren, grijstinten samen met de natuurkleur groen hebben de voorkeur voor mijn eigen vormgeving. Hiermee genereer je een binnen buiten gevoel, vaste planten dragen hooguit een witte bloem…
De personen en b.v. bloemen die van buitenaf tijdelijk het interieur binnen komen zijn daardoor meer uitgesproken.
In kledingstijl houd ik van uitgesproken stijlkeuzes en ga niet voor gemiddeld. Alle kleuren zijn geoorloofd maar patronen en opdrukken laat ik buitenwegen, een patroon pas ik alleen toe als dit een eenheid vormt, pied de poule, paisly , batic etc. Ook hierin wil ik dat de persoonlijkheid opvalt en niet de kledingkeuze… tenzij dit aansluit op een gebeurtenis of omgeving…

Beelden genieter, een voyeur a la lettre, In elke vorm een vorm van leven zien, niet altijd alles willen begrijpen wat hij ziet maar wel willen voelen…

Ik zoek,
Discussie, oprechtheid, evenwicht, verbinding
Ik bied aan,
Discussie, oprechtheid, rust en kracht… evenwicht kan ik soms (bewust) verstoren… maar altijd bewust om vooruitgang te genereren. 

Mijn  woorden,
Angst:
 gevoel van beklemdheid en onlust met betrekking tot een onbepaald en niet gekend onheil in de toekomst
(mijn woordenboek.nl)
Afgunst: onredelijke jaloezie, “jij niet, hun ook niet gevoel”. (Bernard)
Bepreking:
  Bespreking waarin iemand overtuigd moet worden voor zijn of haar eigen bestwil. (Bernards eigenwoord)
Ego:  Egoïsme, ziekte. (bernard)

Geldingsdrang: onderscheidingsdrang- streven om zich te laten gelden.
Geloof:  een hypothese over een onwaarneembare situatie; een mate van geloofwaardigheid die toegekend wordt aan een onzeker feit. (mijn woordenboek.nl)
Jaloezie: wat hun hebben/doen, wil ook wel.
Lef: bravoure – durf -gewaagdheid -gotspe -grootspraak -kloekheid -moed – spats  -onverschrokkenheid -dapperheid -courage –branie. (mijn woordenboek.nl)
Liefde: genegenheid; vriendschap, toegenegenheid; [figuurlijk] ijver, warmte; liefdadigheid; weldadigheid (DBNL)
Observatie: systematische bestudering van verschijnselen;het zorgvuldig in gespannen opmerkzaamheid gadeslaan (mijn woordenboek.nl)
Respect: aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk, omzien naar en vandaar, rekening houden met. (Wikipedia)
Samendenken:  Tegelijkertijd dezelfde gedachte hebben zonder visueel of akoestisch contact. Zonder verandering van luchtdruk te genereren met de mond. Zonder enige frequentie waar te nemen op het netvlies. (eigenwoord)
Vormgeving:  vorm geven aan/van  objecten, structuren, landschappen, gedachten. (Bernard)
Zhij: De mensheid zonder mannetje/vrouwtje beeld. (eigenwoord)

Mijn persoonlijk leven bestaat uiteen aantal vuistregels 
Mijn duim voor mijn gezondheid.                                            30 %
Mijn wijsvinger voor mijn relatie.                                             25 %
Mijn middelvinger voor mijn woon en leefgenot thuis.            20 %
Mijn ringvinger is voor mijn vrienden en familie.                     15 %
Mijn pink houd mijn verdiensten in.                                         10 %
Samen 100 %, de vuist waar ik zelf voor sta.
Mocht één van bovenstaande dingen niet mee zitten hou ik voldoende vuist over om terug te slaan in het leven.

Mijn vrienden
Angelique & Gonno en Jaime en Zophia, Eekhout-de Groot
Bram Groeneveld
Brian & Marleen, Barends & Smit
Carola & Wiebe en Lois & Juno
Esther & Tom en Loek, Krikke (van Doorn)
Feline Barends
Felix & Tamara en Noam en Lior, van Geuns & Boon
Gert en Ellen Koelewijn
Gideon & Lotte, Nova en Ravan, Hofland van Sonsbeek
Hodan en Hanna Mahamud Abdille-van Gellekom
Ingrit & Niko van de Meer Markanovic
Janneke & Peter, Jager & Stel
Jeroen & Diana, Casper en Quinten, Osendarp-Paarlberg
Kjeld en Iwan, van Binnendijk
Lisanne & Jaison en Aimee,  den Toom La Corbiniere
Marjolein & Stefco, Lars en Tom, Gerritsen-Kraaij
Michel & Esther, de Groot-Canisius
Marc & Margtreeth en Frederique & Willemijn Schagen-Fernhout
Matthijs & Gaby, de Bruijn & Horensma
Pa & Ma, Stuij-Mosselaar
Ruben Hengeveld en Maja en Ivan
Sabine en Nick, Schulten
Valerie Barends

Mijn muziekvrienden
FB StudioFCG intern
De schatten op ons platform Studio-FCG

Mijn zakelijke vrienden
LinkedIn

Mij nog bekende familie:
Frank Wijnands
Henk Stuij
Henk & Cecilia en Nicole & Jan, Michael & Monique , Wijnands-Reinierse
Hodan & Hanna, Mahamud Abdille van Gellekom
Jaap & Gerrie en Bas & Hanneke , Lubberink-Wijnands
Jolanda & Rudi, Florian en Sabrina Schlossberg-Gellekom
Linda & Theo en Kjeld & Iwan, van Gellekom-Binnendijk
Nancy Wijnands
Oma Stuij
Pa & Ma, Stuij-Mosselaar
Pa & Ma†, van Gellekom-Wijnands
Peter van Gellekom
Roy Wijnands
Silvia Wijnands
Thea & Klaas Slotemaker-Gellekom

Mijn oude vriendschappen:
André & Femke, Amber & Veerle, Kok
Annelies van Gent
Frank Wijnands
Jan-Mark van Gent
Leendert Prins †
Mady van Schaik
Marco de Gans
Marco Staal
Michael Lam
Nancy Wijnands
Peter van Gellekom
Robin (LTS & uitgaan)
Ruud & Inez en Tom & Jim, Kroon-Coolen
Ronny van Zuidam

Interesses :
Eten, Drinken, Muziek, Mensen, Politiek, Religie, Kunst, Technologie, Theater, Uitgaan, Festivals, Werken, Zijn!
Eten: 
Snacks, Turks, Balkan, Grieks, Italiaans, Mexicaans, Indo.
Drinken: Trapisten en Tripel biertjes , Rode wijn en Shendy.
Uitgaan: Festival, Restaurant, Terras, Cabaret, Theater.
Reizen: Trekken met de LR & Caravan, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje,  Andorra, Griekenland, Belgie, Duitsland,  Berg & kano tochten.
Dagtrips, Maastricht, Amsterdam, Groningen, Leiden, Den Bosch, Rome,  Brussel, Avignon, Nime, Castelane,  Figueres, Venetië
KunstDali, Gaudi, Da vinci, Brood, Ruud de wild, René Grottendieck, Rob Scholte, Armando,
Kenneth Snelson… en ik ben gek van het KröllerMüller museum… lekker buiten… (Lees meer) 
Artiesten:
Glen Hansard, Murcery, Bowie, Najib Amhali, Herman Finkers, Paul de leeuw, André van Duin.
Mooie mensen: Maxima, Iris Hond, Ellen ten Damme, Britt Dekker, Ryanne van Dorst, André van Duin, Simone Kleinsma, Herman Brood, Jeroen Pauw, Maarten van Rossem, Midas Dekkers…
Helden: 
Alles wat met mijn interesses te maken heeft, Mandela, Dali, Darwin, Einstein, Freud, Gaudi, Leonardo Da Vinci, Midas Dekkers, Pavlov, Warhol, BB King…
Boeken: Ik heb als kind veel gelezen in; Pinkeltje, de Kameleon, De Vijf, Pim Pandoer en Karl May gelezen en van dit laatste vrijwel de gehele serie, vooral de Karl May serie met Old Shatterhand en Winnetou hebben mij gevormd. Ik las als kind complete encyclopedieën die mijn ome Roel had staan en later wij thuis ook, ik schreef hier eigen verslagen over, van één heb ik nog, die over schepen.
Ik was ook gek van Suske en Wiske en later ook Kuifje.  Guust Flater en  Garfield vind ik nog steeds geweldig.
Nu, Hoog Sensitieve Personen (Elaine N. Aron), Tranen van de krokodil (Piet Vroon), Allemaal anders denkenden (Geert Hofstede) Divers Midas Dekkers, De columns en boeken van Pim fortuyn, Herman Finkers, Maarten van Rossem, Geert Mak, Dijkshoorn en veel meer in deze richting, al jaren geen verhalen boeken meer in ieder geval.
Bladen: Donald Duck, EOS, Mind, National Geographic, Ode, Psychologie, NRC, AD Amersfoort, diverse vak-en businessbladen.
Links: Diverse Twitters , Blogs en netwerk sites. Verder zoek ik veel op in Wikkipedia en gebruik ik internet veel voor al mijn interesses. Alle online acties van Lidl, Office center, Aldi, Praxis Makro, Gamma, etc. struin ik af. Ook marktplaats vind ik heerlijk om op te shoppen.
Radio: Radio 2, Veronica, Arrow Claccis Rock, 538, BNR Business Nieuws Radio,
TV programma’s: Cartoons, Documantaires in het algemeen, Rail AwayToren C. Ali G, brainiac, De Lama’s, De wereld draait door, Fawlty Towers, Friends, Jensen, Jiskefet, Mooi! weer de leeuw, Myth Busters, NG, Discovery, Pauw & Witteman, Seinfeld, Spuiten en Slikken, Tegenlicht, the Nanny, Waskracht, Will & Grace, 2vandaag.
Film:  Quentin Tarantino films, Monty python (divers),  Dumb & Dumber, Life of Brian, Pretty woman, Seven, The exorcist, The Meaning of Life, The Shining, The Silence of the Lambs, The Sixth Sense, When Harry met Sally. In het algemeen actie films met veel humor als b.v. Indiana jones en Lethal Weapon. Niet de waargebeurde drama films of series… dat onmachtige gevoel als ik er naar kijk ga ik liever niet aan… 
Auto: Landrover Defender 130 de ultieme bedrijf, privé- en reisbak.
Merken: Ik naai liever zelf dan dat ik genaaid wordt…
Overig: Politiek, Religie, Filosofie, Technologie, Werk.

Muziek:
Dat begint bij mij met The Eagles, Led Zeppelin, Pink Floyd, U2, B.B. King maar ook diverse klassieke werken en componisten heb ik lief… Chopin, Beethoven, Bach, Straus, Sarasate, Camille Saint Saens, Handel, Ravel, Korsakov… 
The blues(rock) in het algemeen vind ik de meest pure en lekker muziek om lekker bij te landen, verder zeer breed geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met muziek, van Clezmer, Klassiek tot Trance.
Mijn liefste werken zitten eigenlijk bij de progrock stroming als, Marillion en  Pink Floyd, Soft Machine, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Van der Graaf Generator, Rush, Yes, Focus, Ekseption, Solution en Kayak 
Zelf frummel ik wat op toetsen, drum, bas en gitaar en produceer nu zelf progrock stukken met een klassiek randje en techno dance tracks… onder de naam The Fucundus Coire Project. #TFCP
En DJ ik graag live of streaming in wat voor setting dan ook… DJ. Bugs Benny.
Nu:
C-mon & Kypski, Kytemans Hiphop orkest(de voor mij nu meest vernieuwende) Moke, Mika, Trigger finger, Caro Ammerald, Muse, Rammstein, Kasabian, Editors, 2 Many DJS, Mando Diao , Skunk Anansie, the Prodigy, Green day, Muse, Editors, Linkin Park, tja… dat was 2016
Klassiek:

Sarasate – Zigeunerweisen (Nigel Kennedy), Camille Saint Saens – La Dance Macabre (Efteling spookhuis),Monti, Vittorio – Czardas, Handel, Georg Friedrich – Sarabande (arr. Leonard Rosenman), Ravel, Maurice – Bolero, Straus, Johan – Blauwe Donau, Nikolai Rimsky – Song Of India, Barber, Samuel – Adagio for Strings, Beethoven… vind niet mooi maar kan er toch uren naar luisteren, vooral tijdens werk…
Jazz (y):
Ray Charles & Norah Jones – Here We Go Again , Paolo Conte – It’s Wonderful.
Blues:
Doors, The – The Movie – Roadhouse Blues, BB King – Lucille,BB King & Gary More – The thrill is gone, U2 & BB King – When Love Comes to Town, BB King & Eric Clapton – Riding with the King, BB King & Tracy Chapman – The Thrill Is Gone, Eric Clapton – If i could change the world, Gary Moore – Still Got The Blues, Robert Cray – Right Next Door (Because Of Me), Bruce Hornsby – That’s Just The Way It Is
The The – Uncurtain smile, Albert King & John Lee Hooker – 1 Bourbon 1 Scotch1 Beer, Faith No More – Easy Like Sunday Morning.
Singer Songwriter:
Ryan Adams – Do I Wait, …………
Rock:
INXS – Never tere us apart, Apocalyptica feat. Nina Hagen – Seemann (Rammstein), Eagles – Hotel California, Steppenwolf – Born To Be Wild, Lynyrd Skynyrd – Freebird.mp3, Queen – Innuendo, ZZ top – Legs, Led Zepplin – Stairway to heaven, Chris rea – Road to Hell, Prince – I Wanna Be Your Lover,
Bruce Hornsby – That’s Just The Way It Is, Pink Floyd – Wearing The Inside Out, The The – Uncurtaine smile, Phil collins – Another day in Paradise, Queen/Freddy Murcery – The show must go on, Marillion – Kayleigh, John Miles – Music was my first love, Supertramp – Fool’s Overture (Live in Parijs!), Di-Rect & Wibi Soerjadi – Blind for you.
Altarnatief:
Cure, The – A Forest, Cure, The – Boys Don’t Cry, Anne Clarc – Our Darkness.
Pop:
Sam Cook – Wonderfull world, Louis Armstrong – What A wonderfull world, Otis Redding – Sitting On The Dock Of The Bay, Jamiroquai – Virtual Insanity (Muziek & Video geweldig!!)
Nederland’stalig:
Youp van ’t Hek – Niemand weet hoe laat het is
Ramses Shaffy – Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder, De Dijk – Als ze er niet is, André van duin – Want Het is zomer.
Albums:

Pink floyd – The Division Bell, Marilion – Misplaced Childhood, The Alan Parsons Project – Eye In The Sky
Anders:
Pogues – Fiesta
Jean Michel Jarre – Oxygene (met clip)
Maar kijk is op dit meest actuele lijstjes… 

Mijn nieuwe privé activiteiten & ontwikkelingen:

In materialistisch opzicht heb ik niets meer te wensen, dan dat de verbouwingen een keer overgaan op onderhoud.
Een gezin stichten is ons door moeder natuur niet gegund en zal een plekje moeten krijgen.

Mijn huidige privé  status:
Ik geniet met Ingeborg van het leven, ik houd van muziek, eten, drinken en heb geen moeite het leven intens te beleven!
We houden van festivals en terrasbezoekjes, en het shoppen in grote steden. Op zondag vind je ons vaak op zwarte markten in het land, zit meestal lekker in de stroom van het leven.

Privégeschiedenis:
Vanaf mijn werken bij Bakkerij van Gent veel meer mijn eigen leven gaan leiden, Michel was door omstandigheden naar Ede verhuisd. Mijn vriendschappen van de basisschool  gingen ook ieder zijn eigen weg. Op bakkerij van Gent leerde ik familie van Gent kennen en de broers Patrick en Marcel Barends. Later heb ik toen ik de nachtdiensten in ging Brian Barends leren kennen, met hem ben ik gaan stappen samen met Jan Mark en later ook met Annelies van Gent, hier heb ik nog even verkering mee gehad. Het werk op de bakkerij veranderde van schoonmaker naar uiteindelijk hoofd grootbroodbakker, ik werkte zes nachten in de week met veel plezier.  Met Brian, Jan Mark en Marcel en zijn vrienden veel gestapt en uitgegaan. Brian had samen met twee vrienden een drive-in discotheek en moest regelmatig draaien in de weekeinden. Later Toen Brian Annemieke in het Muntje leerde kennen ook veel alleen uitgegaan, ik kwam dan altijd wel mensen tegen, LTS klasgenoten, familie, vrienden van vrienden en uiteindelijk Janneke en Ingeborg in Bar Bowling PPM. Na een gezellig nachtje bij Janneke,  in  haar studiootje op de Appelmarkt verkering gekregen met Ingeborg.
Samen zijn we uit blijven gaan tot op de dag van vandaag, het uitgaan veranderde langzaam van discotheken, kroegen naar, uit eten, bioscoop, musicals, festivals en terrasbezoekjes.

Onze grootste overwinning:
Het verhaal Miedema versus Van Gellekom tot Stuij
Negen juridische zaken,
elf juristen en advocaten,
vier rechters,
vier notarissen,
honderden correspondentie stukken,
tientallen producties,
tientallen zittingen,
twee Mediators,
tal van mediation sessies,
één grote buurtactie,
tientallen media artikelen,
tientallen beschadigingen aan eigendommen,
tientallen bedreigingen,
tal van aangiftes,
één vlucht naar een ander leefomgeving,
duizenden euro’s aan juridische kosten,
tienduizenden euro’s aan bedrijfsschade verder.

Is er ruim vijf en een half jaar met de laatst ontvangen rekening van de mediator een juridisch geschil tot
een finale gekomen.
Het is voor gewone burgers een bijna onmenselijk fysieke en emotioneel heftige periode gebleken waar wij de sporen maar ook wijze lessen van zullen blijven dragen.

Het is nog een lang en ingewikkeld verhaal geworden om het complex uiteindelijk over te kunnen nemen.

2004 Miedema, v.d. Berg, Gulf Tinq & Jansen Korlaar tegen ons, de buren en gemeente.
Hier een overzicht hoe het allemaal zo gekomen is…
Er is desgewenst een uitgebreid verslag met kranten artikelen en TV uitzendingen bij ons te zien.

Mijn nieuwe zakelijke activiteiten & ontwikkelingen:
Mijzelf verder ontwikkelen in het geven van organisatie advies op het gebied van marketing en communicatie.
Dit met name voor (her)startende organisaties of bij structurele veranderingen binnen de organisatie die beeldbepalend zijn naar de buitenwereld toe.
Het verder uitbouwen van specialistische productie mogelijkheden en leveranciers netwerk.
En het uitbouwen van De Huiskamer en de Vrienden van Het Herminaplein waar mijn liefde voor muziek streaming is geworden en het live uitzenden van uit de Huiskamer van bands…
Cultureel Amersfoort samen met het Eempodium nog grootser maken en in NL op de kaart zetten.

Bedrijfsgeschiedenis:
begin 1995 heb ik met Michel de Groot de eerste verkenningen gedaan om een reclamebureau op te zetten, het zou Think Reclamebureau gaan heten, twijfels en kansen bij Intervorm lieten dit doodbloeden.
In 1996 wederom besloten om met Michel de Groot en dit keer ook Brian Barends het reclamebedrijf  door te zetten die uit meerder onderdelen zou gaan bestaan. Het zou onder mijn naam B.v.Gellekom Sales & Design gaan draaien. Brian is afgehaakt toen zijn vrouw Annemieke zwanger bleek, zijn prioriteit werd snel “begrijpelijk” verlegd. Ik had in mijn werk bij Intervorm maar zeker in de ShowFlex en Montavite tijd ontdekt dat de productie van Marketing producten op dat moment niet echt gestroomlijnd werden. Zeker de standbouwbedrijven waren vaak luxe timmerbedrijven die soms in een boerenschuur zaten en soms in schitterende panden. Er werd hier van alles geproduceerd. Handelaars in allerlei producten als presentatieschermen en grootformaatprinten waren vaak weer geen vormgevers en vormgevers/reclamebureaus bedachten veel moeilijk produceerbare concepten. Ik heb hier een organisatie voor ontwikkeld die heden ten dagen nog steeds in deze vorm bestaat. Het zou een netwerk bedrijf worden die begeleiding zou doen voor marketing en communicatieproducten, stands, presentatiesystemen, drukwerk, beletteringen, relatiegeschenken, etc. De leveranciers en de afnemers worden via ons bedrijf aan elkaar gekoppeld en begeleid. Op ieder specialisatie een vast persoon die de verantwoordelijkheid draagt. Broer Peter, zus Linda en Pa van Gellekom hebben ook een korte periode meegedraaid om dit van de grond te krijgen. Ma van Gellekom stond ook vaak in de productie mee te draaien.
In 1999 is Michel alleen verder gegaan als fotograaf hij had zijn academische studie afgerond en heeft hier zijn specialisatie van gemaakt. Het organiseren van uitvoering van marketing en communicatie concepten is langzaam over gegaan in voor een groot deel eigen productie. Wij hebben nu machines en ateliers om marketing concepten zelf uit te ontwikkelen en te produceren. In 2000 hebben wij een organisatie overgenomen die gespecialiseerd was in beletteringen en kledingdruk. Toen ook gaan werken met personeel en meerdere stagiaires.  Van 2004 t/m 2009 zwaar weer gehad op het gebied van bedrijf en privé huisvesting, dit heeft zijn schade achtergelaten maar de organisatie staat nog steeds recht overeind en is krachtiger dan ooit. Alles is sinds april 2009 samengevoegd, kantoren, ateliers en opslag bevinden zich nu allen op één locatie.
Michel de Groot is momenteel op zijn post terug en krachtiger dan ooit tevoren. Een bevlogen en scherpe fotograaf voor o.a. Financieel Dagblad, Sprout en het RUG Groningen. Hij beheert hiernaast bij ons de Media-line en is met zijn kennis van zaken op het gebied van Web en Media vormgeving wederom een perfecte aansluiting op onze organisatie.

In 2010 hebben we www.uwpromotiepartner.nl opgezet. Puur voor de handel in promotie producten het is een volledig online organisatie met een webshop en virtuele medewerkers.
Ook B.v.Gellekom Toolrent is er bij gekomen die puur gespecialiseerd is in de verhuur van gereedschappen, transportmiddelen en meubilair.

Het vastgoed gedeelte is er in 2004 bijgekomen dit was een actie om meer grip te krijgen op onze leefsituatie en daarmee ook onze werklocatie. (zie ook onze grootste overwinning) is dit verder uitgebouwd met meerder panden. Het is nu een zelfstandig draaiende organisatie op het gebied van verhuur van kamer, studio, kantoor en atelier ruimten.

Mijn huidige zakelijke activiteiten:
Samen met Ingeborg Stuij run ik, B.V.Gellekom, waaronder de volgende organisaties vallen:

B.v.Gellekom 

1996 – heden
Marketing & Communicatie advies.
Vormgeving van de marketing en communicatie concepten voor personen en organisaties.
Wij proberen iets neer te zetten vanuit een benadering die meestal niet gezien wil worden.

B.v.Gellekom Sales & Design

1996 – heden
Marketing & Reclame productenontwikkeling en verkoop.
Bestaand uit tien productlijnen.
Business-line, Event-line, Exhibtion-line, Expo-line, Graphic-line, Media-line, Production-line, Sales-line, Store-line, Textile-line
Verder uitwerking zie Marketing verhaal B.v.Gellekom Sales & Design.

uwpromotiepartner.nl
2009 – heden
Marketing & reclame producten verkoopsite.
Een verkoopwebsite voor directe verkoop van marketing artikelen als; folderbakje, posterklemmen, stoepborden, presentatieschermen, klikframes, lichtbakken, banieren, etc.

B.v.Gellekom Vastgoed

2004 – heden
Vastgoed beheer.
Wij bezitten diverse woonhuizen, appartementen  en bedrijfsruimten, een deel wordt door ons zelf bewoont en bedrijfsmatig gebruikt. De woonhuizen bezitten meerder kamers en studio’s die gemeubileerd verhuurd worden.
De bedrijfsruimten zijn opgedeeld in showrooms, kantoorruimten en ateliers.
Alle te verhuren ruimten, woon en zakelijk, worden met zeer uitgebreide faciliteiten geleverd, van uitgebreide computer netwerk services tot en met het meubilair.

Mijn werknemers verleden:

Bedrijfsleider – Ontwikkelaar – Ontwerper – Systeembeheerder bij Montavite systemen
Marketing & Reclame industrie
1993 – 1996
Na overname van deze organisatie door Intervorm standbouw, de organisatie opnieuw opgebouwd en de gehele inkoop, verkoop en ontwerp structuren geautomatiseerd.
Montavite systemen is een organisatie die met aluminium systeemprofielen herbruikbare systeemstands ontwikkelde voor beurzen.
De inkoop van ruw aluminium en het beheer en ontwikkeling van de matrijzen bij diverse organisaties in europa tot en met de uiteindelijke ontwerpen van de stands, het plannen van de productie en het plaatsen van de stands vielen onder mijn werkzaamheden.

Ontwikkelaar – Ontwerper – Systeembeheerder bij ShowFlex
Marketing & Reclame industrie
1993 – 1994
Intervorm heeft samen met EMG reclamemakers een organisatie opgezet voor de inkoop en verkoop van presentatie systemen.
De wanden importeerden Intervorm toen uit Zweden van het bedrijf Scandisplay.
EMG zat in het pand van Intervorm en verzorgde de beletteringen voor de beursstands, ik  hielp hier wel mee in de productie. Zij zouden de beletteringen van de presentatiewanden gaan doen. Het was mijn taak dit samen te voegen en een stuk verkoop en vormgeving beet te pakken. Is helaas niet goed van de grond gekomen. Door snel groeiende cocurentie en strubbelingen in de samenwerking EMG en Intervorm.

CAD tekenaar – Ontwerper – Systeembeheerder bij Intervorm Standbouw
Marketing & Reclame industrie
1991 – 1993
Als leerling ontwerper in de stanbouw begonnen.
Intervorm standbouw bouwde voor beurzen stands in de klassieke houtbouw of de voor de toen modernere systeemstands.
Hier heb ik een enorme bagage meegekregen op het gebied van de vele materialen die er bestaan om vorm mee te geven.
Metalen, houtsoorten, kunststoffen maar ook vele textielsoorten worden in al zijn diversiteiten gebruikt , om stands dusdanig vorm te geven dat het telkens weer die vernieuwende uitstraling krijgt die bij zijn tijd en doelstelling hoort.
Of het nu de verlichting was of de eerste grote videowall een draaischijf met een toilet erop of een intercom systeem alles werd door Intervorm ontworpen, ontwikkeld en opgebouwd.
Op een stand komt alles wat een organisatie naar buiten wil brengen aan de orde,
de gehele marketing wordt hier samengevoegd tot een ultieme explosie van communicatie.
Uiteindelijk gespecialiseerd als 3D CAD tekenaar en ontwerper van standbouw 3D CAD bibliotheken in samenwerking met Shape computing.
Later het toen overgenomen dochter bedrijf MONTAVITE systemen gaan herstructureren en leiden.

Bakker, Grootbrood bij Bakkerij van Gent
Levensmiddelen industrie
1985 – 1991
Begonnen als krattenwasser en schoonmaker.
Uiteindelijk als bakker moeten stoppen door mijn handicap die te lastig werd in dit zware maar erg mooie werk.
Elke ochtend met de gedachte naar bed gaan dat er minimaal 1500 gezinnen aan een door mij gebakken broodje aan de dag gingen beginnen.
Ik vind dit tot op de dag van vandaag één van de dankbaarste en mooiste producten die ik geproduceerd heb.

Vakantie werk als productie/magazijn medewerker
1982 – 1986 
Altijd op vrije middagen en vakanties gewerkt bij:
Diverse kranten – Bezorgen
Van Baal – CV beugels monteren
Schuitema – Order pikken
Remia – Lopende band werk later speciaal werk.
Van Gent – Krattenwasser.
Dit door elkaar en soms tegelijk door de jaren heen.

Mijn relatie:
Vanaf 02-07-1988 met Ingeborg Stuij wij hebben het heerlijk samen.
Wij hebben al enige tijd een kinderwens maar dit is ons nog niet gegund.
Ik zie het als aanvulling op ons geluk maar niet als noodzakelijk om gelukkig te blijven, maar ze zijn meer dan welkom.

Mijn sporten clubs:
Voetbal 1980 (Cobu Boys)
Bosvolkje in de bokkeduinen 1981 als welp Wolf.
Handbal 1982 t/m 1983  (Fidelitas)
Fitness 1982 t/m 1985 (Boersma) –  2009 t/m heden (probeer het weer af en toe!)
Hardlopen 1984 t/m 1988 (Altis) – 2009 t/m heden  (probeer het weer af en toe!)
Officieel: 4x halve marathon, 2x 30 km (1 niet helemaal uitgelopen 27 km), 1x Marathon.
Eén halve marathon was de strandcross van Egmond waar ik als één van de weinige de eindstreep haalde , het was gevaarlijk koud. Ik heb hier nog een kranten artikel van.
Zwemmen 1980 t/m 1988
Fiets(cross)en 1979 t/m 1988
Triatlon 1987 t/m 1987 Officieel: 1x Kwart van Almere (Geen bijzonder prestatie in tijd)

Mijn opleidingen:
Het leven:
24 maart 1969 tot op heden.

Divers:
Verschillende marketing , communicatie, management en persoonlijkheid trainingen/cursussen gevolgd.
EHBO, agressietraining en teambuilding trainingen gehad en gegeven.

CBR, AMERSFOORT:
1990 rijbewijs B
2000 rijbewijs E achter B

MTS,  MTS AMERSFOORT:
1986 t/m 1986, geen diploma.
Na de 1e kerstvakantie gestopt, met name de vele uren theorie die je als LTS’r moest volgen brak mijn concentratie vermogen. Mijn handicap was hierin mijn grootste probleem.
Met best nog behoorlijke cijfers gestopt.

4+,  Amerij:
1985 t/m 1986 Diploma naar D niveau gebracht plus Duits op C.
En de ontbrekende praktijk diploma voor hout en bouwtechniek.

LTS,  Niek Savio:
1981 t/m 1985 – Diploma op C niveau.
Machine bankwerken en plaatbewerking met twee extra lasdiploma’s.
In het 3e jaar al had ik mijn vakdiploma voor deze richting, ik heb in het vierde jaar mijn praktijkdiploma gehaald voor autotechniek, elektrotechniek.
+ meerder extra getuigschriften voor positieve leerling, inzet etc.

Basisschool,  Herman Gorter:
1975 t/m 1981 Zwemdiploma A, B en C veiligheid & verkeersdiploma
School advies LTS misschien Mavo.

Kleuterschool,  Pinkeltje:
1974 t/m 1975 – Veter & zandtaartdiploma.


Mijn droom toen:
Als kind wilde ik boer worden, ik vond een boerderij de ultieme plek waar je onafhankelijk kon leven.
Warmte eten drinken alles is terplekke aanwezig.
Later;
Voor mijn 20e  en leuke vriendin om mee te ondernemen.
Voor mijn 30e een Landrover (series, defender)
Voor mijn 30 e een eigen bedrijf runnen (ik wilde toen een kroeg of discotheek)
Voor mijn 40 e het pand van mijn Opa Bernard weer in familie handen zien te krijgen.

Opgegroeid:
Met jongere broer Peter en nakomeling zus Linda mijn neef en nicht Frank & Nancy ook andere neven en nichten waren vaak op de Soesterweg. Wij speelden vrijwel altijd buiten na schooltijd op het veldje naast de pompen en voetballen bij de pompen. Op het veldje stond altijd wel een sloopauto waar we in mochten spelen en slopen. Ook het terreintje naast ons van de melkboer kuier was een speelveldje. Dit werd door de buurman niet altijd leuk gevonden. De dikke vrouw van de hoek werd altijd pisnijdig als we aan het stoepranden waren naast haar tuintje en er af en toe een bal in de tuin kwam.
Met  Leendert Prins, Mady van Schaik & Michael Lam erbij veel lol gehad, veel gelachen tot aan tranen aan toe bij Ma. Elke dag thee en koekjes en schik. Ma vond het wel is wat te druk maar als we dan een dagje niet kwamen was de vraag altijd of er wat aan de hand was en dat het wel erg stil was zo. Later toen de basisschool vriendschappen wat verwaaide altijd opgetrokken met Michel deze werd kind aan huis.
Ik zat veel op mijn zolderkamer tussen school en sporten door, muziek was toen mijn uitlaatklep. Samen met Michel geprobeerd gitaar te spelen, dat is hem wel geweldig gelukt, mij nooit.
Op mijn 13e ook fanatiek gaan sporten. Wij deden dit met de gehele familie plus vrienden. Peter, Roel, Yvonne, Roy, Silvia, Henk, Cecilia, Nicole, Michael, Jan Frank, Nancy en buren met zijn allen hadden we 2 x per week een trimavond erg gezellig met de frietjes van Tante Yvon. Ik was niet bloedfanatiek maar heb uiteindelijk wel diverse halve marathons gelopen op mijn 16e.  Op zondag trimlopen, met de camper van Roel & Yvonne naar het palmbos of Maarsen waar we b.v. koppelmarathons liepen met Ik, Peter, Frank en Nancy. Een geweldige tijd gehad in mij jeugd, veel plezier maar ook soms alleen op mijn zolder.

Handicap Linker onderarm:
Ik heb vanaf mijn geboorte een plek op mijn arm waar ik pijn aan heb en die altijd duidelijk in mijn leven aanwezig is.  Het is een plek vanaf mijn elleboog tot aan mijn pols aan de onderzijde van mijn linker arm. Het ziet er glazig en bulterig uit, de huid lijkt los op de lederhuid te liggen en is als een ballonvliesje op te tillen. De Aderen zijn duidelijk zichtbaar en bulterig,  onderliggend weefsel is door de glazige huid duidelijk te zien.  De kleur is dan ook rood/blauw op deze plek.

Als kind heb ik altijd rekening moeten houden met deze plek gezien het feit dat als ik er een klap op kreeg, ik bijna van mijn stokje ging van de pijn. Waar bij ieder mens normaal een blauwe plek kwam, ontstond bij mij een bloedzak.  Ook de constant aanwezige pijn leverde mij concentratie verlies op. Ik ben ermee geboren en weet niet beter dan dat dit erbij hoort er werd door mijn ouders niet bijzonder over gedaan en al helemaal niet speciaal gemaakt , ik had het en daarmee basta. Veel later bleek mijn moeder wel degelijk bij de huisarts geweest te zijn, ze had wat smeersels gekregen die zij erop smeerde. Maar de plek ging niet weg.

Mijn moeder heeft altijd de stellige overtuiging gehad dat ik tijdens de zwangerschap tussen haar ribben heb vastgezeten, zij heeft namelijk en periode een bobbel tussen haar ribben gevoeld. Echter dit sluiten artsen die ik ben gaan bezoeken tussen 1987 en 1988 uit. Toen de pijn in 1987 te heftig werd en ik mijn werk als bakker niet meer naar behoren kon doen en vooral ook mijn slaap er te vaak door onderbroken werd ben ik naar de huisarts gestapt en deze heeft mij doorgestuurd naar dermatoloog dr. Flinterman. Deze heeft vele testen met warmte lampen, ijsbakken, contrastfoto’s  en huidpuncties gedaan .

Een nachtje in brandwonden centrum Beverwijk en daarna wederom een huidpunctie die nog dieper uit de arm gehaald werd, werd mij te veel. Ook nieuwsgierige studenten van universiteiten uit europa maakten voor mijn gevoel de situatie er niet beter op. Toen dr. Flinterman dichtspuiten van adertjes en eventuele transplantatie voorstelde met een maar zeer geringe kans van slagen ben ik afgehaakt.
De plekken waar de huidpuncties gedaan zijn, zijn nu de meest pijnlijke, verder is de pijn nadat tussen 2006 en nu er meer jeuk binnen in mijn arm ontstond wat doffer geworden.
Ook is het plotseling strekken van mijn hand, een soort spasme nu totaal zes keer in mijn leven gebeurd, de laatste keer is tijdens het bouwen van een stand in 2004 geweest.
Toen is mij bekend gemaakt dat ik naar ik nu weet waarschijnlijk het syndroom van Klippel Trenaunay………… heb.  dr. Flinterman vermoede dit toen en blijkt nu gelijk gehad te hebben,  jaren was ik de exacte naam kwijt en maakte ik er iets van als Triple trenaunee, het rare is dat het laatste dus meer leek op de naam dan het eerste deel en daar twijfelde ik dus nauwelijks aan.
27 april 2010
overkwam mij iets wat toch wel wat gedachten op een steile helling plaatsten. Het was dinsdagochtend toen ik achter de PC plaatsnam om mijn mails te bekijken, het nieuws te bezien en zo nodig wat commentaar te geven op mijn Twitter site.
Toen ik bij een (waarschijnlijk ver familielid) die ik op Twitter volg en soms van repliek dien, het volgende las; “I love it when… herkende ik het beginstukje van Hannibal, één van mijn helden van de A-team, ik klikte nieuwsgierig op de link, en met. met. met verbijstering lees ik, dat René van Gellekom voorzitter is van de verenging van Klippel Trenaunay. ik klikte dus op een link en kwam uit op de site van de Stichting Klippel Trenaunay Nederland
(
http://www.sktn.eu/) en las daar dus alles wat ik als ziektebeeld herken, verbijstering en een raar soort opluchting overmande mij, ik twitterde naar René mijn beleving en deze was ook even helemaal uit het veld geslagen, we hebben elkaar kort hierop (voor het eerst) telefonisch gesproken, hij heeft het dus aan zijn linkerbeen, linker arm maar ook in een progressieve vorm aan zijn darmen. Zijn pijnomschrijving is vergelijkbaar met een openliggende zenuw…  Op de site staat de kans van overerving minder dan 1% is maar dit zet toch aan tot nadenken.

Ik ben niet van plan om er nu anders mee om te gaan als dat ik altijd gedaan heb, op de site is het ook duidelijk dat het maar zelden voorkomt en dat er tot op heden geen remedie voor is.
Mijn Twitter-mail aan René om weer over te gaan tot de orde van dag voer ik dan nu ook uit.

Stukje geschiedenis…

Hoe is het begonnen:
Bernard van Gellekom,
Geboren op 24 maart 1969 te Amersfoort op Soesterweg 10, tot 1970
Getogen en opgegroeid op Soesterweg 327, tot 1989
Wonende op de: Soesterweg 452 B, sinds 1989 tot heden.
Soesterkwartierder en keientrekker in hart en nieren!

One Reply to “Compleet”

 1. Hihi, ik sta erbij! :p
  Maar… hoe lang doe je hier wel niet over om dit allemaal te typen… :O
  waarschijnlijk 2 maanden ! 😛
  Maar…. toedeloe, ik heb het niet allemaal gelezen, het was wel héél veel. 😛
  Wel leuk, hoor!

  Doeiiii.
  groetjes, Valerie. =D
  (jaja, die gene die er ook instaat bij:online vrienden!:P)

Geef een reactie