Ikke

Ik ben een mens die alles in zich herbergt wat de evolutie in de mens heeft voortgebracht, als de fontanelletjes lekker samengegroeid zijn en je hebt geen ontbrekende onderdelen of vreemde spierspasmen dan kan je in mijn beleving “alles” dit wil niet zeggen “alles” in de perfectie…

De door de natuur gegeven sensoren draaien en absorberen op volle toeren geuren, smaken, beelden en geluiden… Soms komen ze in een symfonie binnen en soms in chaos, neem van  mij aan dat dit samen met de chronische pijn soms een puinbak geeft onder de hersenpan…
Maar ook een constant bewustzijn en prikkels om te onderzoeken, ondernemen en dit weer zohwhe… gecontroleerd mogelijk naar buiten te laten komen…

Ik ga overal blanco in en ik ben naïef creatief…

Verder,
Levensgenieter… het weer, mensen, eten, drinken en culturele gebeurtenissen, alles wordt geabsorbeerd en zet ik om in levensvreugd.

Specialiteiten, waar ben ik goed in,
Het structureren van gegevens stromen en het in banen leiden hiervan. Ik doorzie snel structuren en logica van de binnenkomende informatie. Altijd behoud ik een helikopterview bij extreme en problematische gebeurtenissen. Een sterk gevoel voor timing om op de juiste tijd en plaats gebeurtenissen te laten samenvallen. Extreem geduldig en volhardend als het gaat om gestelde doelen te bereiken. Ik kan snel schakelen tussen diverse taken. Vermoeidheid of pijn tast mijn functioneren nauwelijks aan. Ik ben goed thuis in de informatica wereld, heb een bijzonder groot technisch en materialen kennis en weet goed hoe dit toe te passen. Sterk ontwikkelde ruimtelijk, visueel en context gevoelig inzicht, dit geeft mij de mogelijkheid complete concepten al voordat dit vastgelegd wordt in een totaal plaatje te zien. Ik bezit een groot relativering vermogen en weet goed mijn plek op aarde. Voor mij is “iedereen” in eerste instantie gelijk, ik kan mij snel en goed verplaatsen in andere personen en omstandigheden, waardoor ik de persoon tegenover mij snel doorgrond.

Sterk sociaal bewustzijn, schaal mijzelf makkelijk omlaag als dit binnen een groep sociaal wenselijk is en nivelleer dat wat er soms wat te uitgesproken op komt te liggen, waardoor de homogeniteit van de groep bewaakt blijft. Sterk organisatorisch en bindend talent, door de beslissingslijnen kort te houden of te wel, mits noodzakelijk bij mijzelf te houden. Ik durf snel beslissingen en verantwoording te nemen. Als er een team aangestuurd moet worden maak ik een vlotte inschattingen over wie wat… en als het nodig is stuur ik dat vlot bij, ook al levert dit gezicht verlies voor mij en eventueel betreffende persoon op. Zal er altijd voor gaan om mijzelf uiteindelijk overbodig te maken…
Geen last van Ego of wat daar maar mee te maken heeft… gewoon doen waar zo veel mogelijk mensen gelukkig van worden…

Ik doe wat ik beloof, tenzij het mij onmogelijk wordt gemaakt…

Vormgever in de ruimste zin van het woord.
Of het nu gaat om grafische, beeldende, technische of organisatorische…

Ik probeer iets neer te zetten vanuit een benadering die meestal niet gezien wil worden…

Maar ook,
Een voornamelijk principieel mens die al vanaf zijn jongste jaren zijn beloftes en principes nastreeft.
Een zelfstandig persoon die er alles aan doet onafhankelijk te kunnen leven. Onafhankelijk van andere personen maar ook van bronnen van buitenaf.
Ik laat mij niet leiden door emoties of kortstondige gevoelens, ik heb geleerd eerst te beschouwen en dan pas te oordelen, maar als de mogelijkheid zich aandient ventileer ik graag mijn mening of oordeel.
Mijn mening wordt helaas snel gezien als veroordeling maar dat is een misverstand die bij onzekere mensen helaas snel getrokken wordt.
Ik kan bikkelhard voor anderen zijn maar ook minstens zo hard voor mezelf. Van mensen die draaien, ontkennen, liegen, bedriegen, bedreigen en daarmee andere mensen schade berokkenen met hun leefwijze keer ik mij keihard af en zal ik met alle middelen bestrijden. Ik bezit een groot gevoel van rechtvaardigheid, als het gevoel mij bekruipt dat er mij of anderen iets onrechtmatigs aangedaan wordt en het perso(o)n(en) of de maatschappij raakt laat ik dit niet gebeuren en grijp ik zo mogelijk in.
Ik ben gek op kinderen, deze mensjes zijn nog puur en oprecht in hun reacties naar anderen. Ik probeer dagelijks kennis en geestelijke bagage over te brengen aan iedereen die de vraag heeft. Ik laat geen wezen in de kou staan die behoefte heeft aan hulp in welke vorm dan ook. Ik absorbeer graag en veel wetenschappelijke artikelen en ga uit van de bewezen cijfers en onderzoeken,ik doe hiermee aan kansberekening in mijn inschattingen en voorspellingen.
Ik heb een hekel aan merken en kopen van een imago en zogenaamde zekerheden.
Ik deel graag alles met anderen en heb het meest plezier van bezit als daar zoveel mogelijk zielen plezier aan beleven.

Ik houd er van om alles overal bij me te hebben, de auto is dan ook een pakwagen waarin alles aanwezig is, van 220Volt, koelkast, kooktoestel, bed tot toilet is standaard aanwezig. Samen met de caravan is het een geheel op zichzelf draaiende habitat, waarin alles kan, wat thuis ook geboden wordt en het enkel ontbreekt aan snelheid en ruimte, maar waar het gevoel van rust en vrijheid optimaal is.

Ik waak er voor de verwondering van het kind in mij niet te verliezen…

Een miniportret uit 2020 in de Stad Amersfoort,

https://www.facebook.com/1154221406/videos/582191046312051/


Zie voor meer,
Ikke, werk
Ikke, Compleet
B. FAQs