Geachte V.V.D.

VVD
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 30836
2500 GV DEN HAAG

Opzegging vertrouwen
Amersfoort, 08 april 2013

Geachte VVD,
De vijf liberale waarden zijn voor mij niet langer goed meer uit te leggen,

Vrijheid,
Ik vind die niet meer terug in de mogelijkheden voor iedereen, heb te sterk het gevoel dat “die” vrijheid voor te grote groepen onbetaalbaar aan het worden is…

Verantwoordelijkheid,
Ik zie te veel schade om me heen ontstaan die niet door verantwoordelijken hiervoor gedragen wordt…
Mis te weinig een veroordeling vanuit de partij.

Verdraagzaamheid,
Door de huidige keuzes zie ik die binnen groepen versterken, maar, ik zie tegelijkertijd ook dat die groepen naast en niet meer met elkaar leven…Er ontstaat klasseverschil doordat steeds grotere groepen geen toegang meer hebben tot zorg, recht, vervoer maar ook energie en communicatie. Dit bevordert momenteel niet de verdraagzaamheid en zet mensen aan de zijlijn van de maatschappij…

Ik vind dit debet aan de te snelle privatisering, waar grote partijen met louter winstbejag de regels bepalen en er te weinig controle is vanuit de overheid.

Sociale rechtvaardigheid,
Als dat betekent dat iedereen zijn verlies moet nemen en de één heeft niets meer en de ander moet daar zijn 3e huis in Frankrijk voor opgeven, dan vind ik dit ver te zoeken momenteel…Als ondernemer die via de Banken opgehangen wordt aan de door de politiek opgelegde regelgeving vind ik dit weinig rechtvaardig. Deze wordt namelijk gehaald bij de kleine zelfstandigen en ondernemende mensen die elkaar momenteel in een enorme kettingreactie schaden…
Ik heb te sterk het gevoel dat degenen die de vergroeide verhoudingen in de economie van NL veroorzaakt hebben en/of het grootste genot hebben van de constructies uit het heden en verleden, er te makkelijk mee weg komen…
Ook hier had ik vanuit de V.V.D. een sterker geluid willen horen en steun willen voelen!

Gelijkwaardigheid,
Partijen die bepaalde groepen buitensluiten moeten terechtgewezen worden en niet om samenwerking gevraagd worden, vind dat de V.V.D. te snel bepaalde principes overboord zet…

Verder,
De afbreuk die momenteel gedaan word aan het sociaal erfgoed gaat mij te ver en snijdt te diep in de maatschappij.

Ik respecteer de moed die getoond wordt om bepaalde zaken met grote voortvarendheid aan te pakken, maar ik mis de moed om rust en correcties toe te passen waar nodig.

Ik zie verantwoording o.a. in het niet ontlopen van de juiste uitvoering “en” de uitleg er van…
Ik zie bij de VVD, te vaak een wollige uitleg die weinig correspondeert met de werkelijkheid… #europa

Ik heb de liberale gedachtegoed hoog in het vaandel staan maar vind dit niet langer meer gerechtvaardigd binnen een club als de V.V.D.

Ik zeg dan ook met onmiddellijke ingang mijn vertrouwen en lidmaatschap aan de V.V.D. op…

Met verdriet,
Bernard van Gellekom

 

Investeren,
Als de economie opgebouwd is als een champagnetoren en de rijkdom er van boven in gegooid wordt, moet er wel doorgeschonken blijven worden voor de ondersten die alles dragen… Die moeten toch als in de Escher tekening “de waterval” de rijkdom weer naar boven laten stromen… #jemoethetwillenzien
Bernard

 

 

 

2 Replies to “Geachte V.V.D.”

Geef een reactie